dijous, 1 de desembre del 2011

Ús tèrmic de biomassa per a una granja al Pallars

Instal.lació original a gas-oil.
Inversió aproximada: 9000 eur instal.lació caldera + 3000 sistema emmagatzematge
Any de la instal.lació:2008
Potencia tèrmica nominal 100kw
Caldera d'Alessandro termomeccanica CS100
Combustible utilitzat: clofolla d'ametlla barrejat amb pellet.
Cambra d'intercanvi aire-aigua i cambra de combustió.

Regulador de temperatura, regulador de velocitat de càrrega de matèria des de la tolva de la caldera cap el cremador. Aquesta s'ajusta pel propi usuari per a cada tipus de combustible.


Les recomanacions del fabricant son una neteja cada 2-3dies, per facilitat de l'usuari la neteja es fa metòdicament de manera diària i compren:el.liminació de cendres i restes del cremador, neteja de residu en l'intercanviador.


Alimentació del combustible des d'una sitja de xapa mitjançant bisenfí flexible.


Avantatges:
  • Una disminució en la despesa en combustible respecte al gasoil molt substancial, especialment lligada al baix cost que s'ha pagat els darrers anys per la biomassa emprada, pellet. Aquest fet ha permés que en tres anys s'hagués amortitzat la instal.lació.
  • Tot i l'augment del preu de la biomassa, degut a un augment de la demanda especialment pel que fa a subproductes agrícoles (pinyola d'oliva i clofoll d'ametlla), continua essent molt competitiu front al preu del gasoil.
  • No hi ha dependència de les fluctuacions del preu del gasoil.
  • Es manté l'antiga caldera de gasoil com a sistema auxiliar que s'activa en cas de fallada de la caldera de biomassa, aquesta acció encara no ha estat necessària des de la instal.lació de la nova caldera.


Problemes:
  • Un excés d'humitat del combustible (clofoll d'atmetlla) provoca una baixada de rendiment de la caldera pel que aquesta no pot generar la calor necessària i a més es genera una major quantitat de cendra i de restes de combustible no consumides. Es preveu tornar al Pellet tot i l'augment de preu.
  • Es va haver de fer una inversió important per a l'emmagatzematge del combustible. 
  • El sistema d'emmagatzematge al ser més complex requereix d'una major atenció i revisió per evitar que la caldera es quedi sense combustible.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada