PresentacióEnginyer de Forests.


Llicenciat per la Universitat de Lleida l’any 2001, va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la gestió de finques forestals privades. Feina que aviat va compatibilitzar amb el treball d’assesorament i servei a l’administració local, formant part d’equips pluridisciplinars de consultoria ambiental.


Des de l’any 2005 al 2011 ha estat treballant com enginyer a l’administració dins l'empresa Forestal Catalana (Generalitat de Catalunya) en la planificació i gestió de diversos forests de titularitat pública, i en la incorporació dels nous coneixements en comportament del foc en la planificació i execució d’infrastructures per a la prevenció d’incendis en tot l’àmbit català. Aquesta etapa finalitza el 2011 amb la coordinació de Plans i Programes de desenvolupament forestal a escala regional.


Actualment exerceix la seva expertesa com a professional autònom.


Àrees de treball:

Dinamització forestal. Assessorament a la propietat forestal per a la recerca d’oportunitats en la gestió de terrenys forestals (fusta qualitat, biomassa,...).

Planificació. El.laboració de Plans per desenvolpar els objectius de la propietat sobre terrenys forestals (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, Projectes d'Ordenació). Estudis de viabilitat d'explotació i ús de biomassa.

Prevenció d’incendis. Integració del comportament local del foc i de l’incendi forestal en la planificació, per tal de disminuïr el risc d’incendi i/o la severitat dels seus efectes.

Actuacions en el medi natural. Treballs d’adeqüació de la vegetació natural als objectius i les necessitats del promotor. Creació i modificació d’estructures forestals. Adequacions del terreny. Construcció d’infrastructures forestals com carreteres, camins i places logístiques. Correcció i adaptació hidrològica de lluita contra l’erosió. Infrastructures per al lleure.

Comercialització de productes forestals. Comercialització de productes resultants de la gestió dels terrenys forestals (fusta, suro i altres). Subministraments de fusta semi elaborada.

Informes. Tramitació de llicències, valoracions, delimitacions de finques.

Gestió Forestal Integral. S'ofereix a la propietat un paquet fet a mida que pot englobar tots els aspectes relacionats amb la gestió d'una propietat forestal des dels administratius fins als executius.